ברירת-מחדל  |  English  |  


Local Market:

For those who consider working with Israeli's in general / the Israeli market.

 

In General:

Cultural, behavioral & ethical consulting regarding working in Israel & regarding working with Israeli's around the world.
Save time & money,
anguish, distress &  grief to be caused by cultural differences.

 

Exporters:

It's no secret that the most important success factor for the successful exporter is marketing or even better – know your market !
Get all you need regarding the Israeli market including: market survey, market research, business contacts,
instant access to top retailers & much more !

 


Global Corporations:

Warren Buffett knew what he is doing. . .
So does Google, Intel, I.B.M, & almost any worthwhile Technology & I.T company.
Great Business Opportunities, innovation & great weather.   High-Tech & Start-Up Investors:

Looking for something interesting to invest in?   Looking for a start-up?
All needed services including Business Planes, Marketing Plans, Due Diligence
& all you'll ever need to conduct great investments in Israel or Start-UP acquisition.
Start - upBusiness Contacts in Israel:

Seeking for a business contact in Israel ?
Get Instant access & connection to most Corporates, Business Groups & Business in Israel.
Overseas markets:
(Israeli's
abroad & Jewish Communities)לישראלים הגרים בחו"ל/בתפוצות:

ישראלי ?  חי בחו"ל ?  מחפש ייעוץ אסטרטגי/עסקי/שיווקי  ?

 דבר עם מישהו שאתה מכיר, בשפה שלך, שמבין אותך,
ובמחיר נמוך משמעותית מעלויות הייעוץ באירופה או בארה"ב !

 

ליהודים ולחברי קהילות יהודיות בחו"ל:

דובר עברית ?  חי בחו"ל ?  רוצה ייעוץ או חוו"ד ?

קבל ייעוץ ישראלי מובחר: מקוריות, חשיבה "מחוץ לקופסה", ופתרונות שרוב המתחרים שלך – פשוט לא מכירים !
שלם פחות מהעלות של יועץ מקומי וסייע תו"כ גם לכלכלת ישראל.


Go Back  Print  Send Page