טופס פניה - אופק יעוץ עסקי - קבוצת אופק2


                                                                                                              
                                                               
                                                                                              

                                                                                            -  חלק שני ואחרון  - מילויו לוקח פחות מ - 1 דקה ! - 
                                                                                                   ומבטיח לך להגיע לראש ערימת הטפסים 
                                                                              (אלו שמלאו רק את החלק הראשון ולא גם את טופס זה נענים אחרונים)

                                                                                                      (
עם שליחת טופס זה תועבר ישירות לאתר הקבוצה !)