+ + + Coaching + + +


                                          דף הבית

 

 

Coaching


 

 

 

Coaching עסקי- מהו ?
coaching עסקי הוא תהליך שיטתי שמטרתו הקמה של עסק,
הבנוי במתודולוגיה (שיטה) הנקראת coaching


מהו  Coaching ?
coaching הוא תהליך מבוסס פעולה-ותוצאה שמטרתו הגעה להישגים
מדידים המוגדרים מראש באופן כמותי.
(לדוגמה - אימון ספורט. מהנחות האימון (coaching) המפורסמות,
היא ש"כל הידע כבר מצוי אצל הcoacher ומתפקידו של הcoacher ולסייע לו
למאומן לממש את הפוטנציאל הגלום בו".

מן האווילויות הנפוצות ביותר בתחום הcoaching בכלל ובתחום האימון
העסקי בפרט, היא ההנחה המופרכת ש"המאמן לא צריך לדעת כלום/לא צריך להבין
כלום בתחום המאומן". טעות זו אשר הינה גזירה לוגית שגוייה (ע"ע לוגיקה)
של המשפט הקודם ("כל הידע הנדרש כבר אצל המאומן")


מה ההבדל בין Coaching
אישי לCoaching עסקי ?
אימון אישי הוא אימון במאפיינים פסיכולוגיים-התנהגותיים,
שמרכזם "האדם", אימון עסקי הוא אימון "רציונלי" מדעי-לוגי,
שמרכזו "העסק/החברה".


האם Coacher אישי יכול להיות Coacher עסקי ?
בדיוק כפי שמי שאינו יודע "נבדל" מהו לא יכול לאמן קבוצת כדורגל,
כך גם מי שאיננו בעל השכלה עסקית ו/או ניסיון עסקי ו/או שניהם יחדיו,
לא יוכל להיות מאמן עסקי.

הערה: יש לשים לב להבחנה הדקה אך החשובה שבין: אימון אישי לבעל העסק,
לבין אימון עסקי. הראשון אינו מחייב ידע מקצועי-עסקי, אלא רק כלי אימון
"קלאסיים", השני דומה יותר לידע הרפואי הדרוש לרופא בכדי לבצע פרוצדורה
רפואית.


רוצה לשפר דרמטית את התוצאות העסקיות בעסק או בחברה שלך  ?Go Back  Print  Send Page